Pakun laenu eraisikule; kulla laen

Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Laenutaotleja tuvastamine; online payday loan lenders. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d.

laenuportaal

. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info.

Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. andmed maksevõime kohta; i. Kumb on parem: olla iseenda boss või töötada kellegi teise heaks?. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h.

Laen | Laenud - Tagatiseta laen 15 minutiga - Laenud eraisikule

. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Küsige meie poolseid pakkumisi ja Te saate positiivse üllatuse osaliseks.. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e.

Laen kinnisvara tagatisel, väikelaen, järelmaks | Finora Capital

. Pakun laenu eraisikule; kulla laen. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Pakun laenu eraisikule; kulla laen. Lenud kodust lahkumata; halens laenud. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b.

Msn laen; pakun laenu eraisikule -

Märkused