Viivise arvutamine intressiga; laenud laenud laenud

Seda on Riigikohus väljendanud ka hilisemates lahendites. Viivisekokkulepete piirangud Väljakujunenud põhimõtte kohaselt ei mõista kohtud üldjuhul viivist välja suuremas ulatuses, kui on põhinõue. Kui laekumisi ei ole toimunud, siis arvutatakse viivis kuu lõpu seisuga. laenuandjal on põhimõtteliselt õigus otsustada, millise intressiga ta laenu annab, nagu igal majandustegevusega tegeleval isikul on õigus kokku leppida hind tema pakutava kauba või teenuse eest.. Riigikohtu hinnangul kajastab sellises suurusjärgus viivisemäär kohast proportsiooni seadusjärgse viivisemäära suhtes ning täidab oma eesmärgi, kahjustamata tarbijat ebamõistlikult. Kui ühel asutusel on ühe arve eest ettemaks ja teise arve eest võlg, siis võlas oleva arve pealt jookseb viivis edasi. Nautige parimaid pakkumisi Eestis. Kuni osamakse tasumise kuupäevani arvutatakse intressi vastavalt maksegraafikule.

Viivise arvutamine toimub kuude kaupa s.t., et iga kuu tuleb viivised välja arvutada, sõltumata, kas laekumisi on toimunud või mitte. www.viivisekalkulaator.ee. Viivise arvestus sõltub maksegraafikust s.t., et viivis arvutatakse osamakse tasumise kuupäevast alates. tuleb siiski eelduslikult hinnata tühiseks vähemalt selline tarbijaga sõlmitud viivisekokkulepe, kus kokkulepitud viivisemäär ületab kolmekordset seadusjärgset viivisemäära. Kohtul ei ole õigust sekkuda isikute vabasse majandustegevusse ega kontrollida ilma seaduses sätestatud aluseta hinna suurust.

Advokaat selgitab: viivisest ja intressist – mis neil vahet on? - ä

.

Viivisekalkulaator – Vikipeedia

. 15 min laenud; kuidas võtta laenu inimeselt inimesele. Mogo.ee; SMS laen 18 aastasele. Viivise arvutamine intressiga; laenud laenud laenud

Märkused