Brexiti mõju Eestile – mis saab edasi?

„Otse on Rootsi ettevõtted Suurbritanniasse viinud valdavalt kütust, puittooteid ning masinaid ja seadmeid. ÜK-l tuleb EL-st lahkudes hakata läbi rääkima kümnete riikidega vabakaubandustingimuste osas. Selle aja jooksul peaksid majandussuhted ÜK-ga edasi toimima põhimõtteliselt samadel tingimustel, nagu varem. „Õnneks on Soome eksport Suurbritanniasse laiapõhjaline, seega ei taba löök mingit üksikut valdkonda.“. Samas, Euroopa Majanduspiirkonnas EL ühisturuga liitumine tähendab seda, et ÜK peab järgima enamikke EL regulatsioone, töötajate vaba liikumist ning tegema makseid.

Auto ostmiseks laen; laenuleping eraisikute vahel. Lisaks leppeta Brexitile märkis fond ära ka Hiina majanduskasvu aeglustumise. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina selgitas, et Brexiti mõju aktsiaturgudele sõltub sellest, kuidas areneksid kaubandusläbirääkimised. Mertsina sõnul suureneksid lisaks tollitariifidele ja mittetariifsetele instrumentidele Brexiti korral administratiivkulud, sealhulgas tuleksid muudatused tolliprotseduurides, litsentsimises, lepingutes, andmevahetuses ja muus taolises. Ta lausus, et leppeta lahkumine vähendaks kindlustunnet, mis omakorda mõjutaks negatiivselt investeerimisotsuseid.

Brexiti mõju tollivormistusele ja kaubavahetusele.

. Brexiti mõju Eestile – mis saab edasi.

Brexiti mõju Eestile – mis saab edasi? -

. Suure osa ÜK-sse suunatud ekspordist moodustavad elektrimasinad ja seadmed, mööbel ja puidutooted. Need on aga teemad, millest Brexiti toetajad EL-st lahkudes loobuda lubasid. See mõjub aga kahjulikult ÜK välispartneritele, eelõige just suurematele. Kolk tõdes, et Brexit tõstatab mitu küsimust.

Eesti Pank: Brexiti mõju Eesti majandusele saab olema.

. Samas läheb Eesti ekspordist Rootsi veidi enam kui kümnendik. Selleks on aega kaks aastat, kuid pole välistatud, et liikmesriikide nõusolekul võib see aeg ka pikemaks venida. Peale selle on London üks soomlaste soositumaid reisisihtkohti ja kolmandik välismaal õppivaid soomlasi õpib Suurbritannias,“ loetles Schauman mõjusid.Ta märkis, et Soomele on eksport Suurbritanniasse tähtsam kui brittidele eksport Soome. Selline üleminekuaeg tekitab aga väliskaubanduses ebakindlust. Aab selgitas, et Põhjamaade pangad rahastavad ennast turupõhiselt ehk emiteerivad finantsturgudel võlakirju lisakapitali kaasamiseks. „Kui ekspordis tekib probleeme, saavad seda kohe tunda ettevõtjad ja ettevõtete töötajad. Brexiti korral jääb lühemas vaates enamus EL-ÜK kaubanduspõhimõtteid püsima, kuniks lepitakse kokku uued tingimused. Igal juhul, läbirääkimised uute kaubandustingimiste suhtes võtavad aega aastaid ning selle aja jooksul on veel palju ebakindlust, millise näoga hakkab ÜK majandus olema keskpikas vaates. Küll aga võib avalduda hoopis suurem mõju väikese viitajaga meie kaubanduspartnerite kaudu, kus Brexit tekitab suurema ebakindluse ja tagasilöögi. Brexiti mõju Eestile – mis saab edasi. Nõrgenev nael muudab ÜK-st sisseostetud kaubad mõnevõrra odavamaks, kuid võib raskendada sinna eksporti. Samuti liigub palju elektroonikatööstuse toodangut otse, nii näiteks toodavad mitu Eesti ettevõtet elektroonikakomponente Suurbritannia autotehastele, jätkas Kolk. Kui ÜK on lahkumisotsuse Euroopa Nõukogule edastanud, algavad alles EL ja ÜK vahelised läbirääkimised viimase lahkumistingimuste üle.

Swedbank: kui palju läheb Brexit Eesti majandusele maksma?

. Seotud lood:     ÜK lahkumisega seotud ebakindlus võib jääda üles pikemaks ajaks. Ebakindlus piirab aga investeerimist ja kaubandust, mis kokkuvõttes võib halvendada ÜK majanduskasvu ja selle riigirahanduse seisu. Seetõttu avaldaks Brexit Eesti puitmajatootjatele mõju Rootsi kaudu ainult siis, kui Rootsi enda puitmajatootjad jätaksid tollide tõttu oma kauba Suurbritanniasse tarnimata

Märkused