Eraisiku pankrot – võimalus pääseda võlgnevustest?

Pankroti väljakuulutamine ei ole kindlasti lust ja lillepidu. Samuti peab võlgnik kogu selle aja kas töötama või otsima tööd. Lisaks tuleb arvestada ka sellega, et pankrotimenetluses määratakse tööle pankrotihaldur, kelle töötasu tuleb katta. Tuleb silmas pidada ka seda, et võlgade vabastamise menetlus ei kaasne pankrotimenetlusega automaatselt. Viimases hädas võib tunduda, et eraisiku pankroti väljakuulutamine oleks just see päästev õlekõrs, mis aitaks võlgnevustega toime tulla. ZiP EE laen; sularahas laen. Kui sa näitad üles initsiatiivi probleemiga aktiivselt tegeleda, on see hea märk ka võlausaldaja jaoks.Kaalu hüpoteeklaene – kui sul on kinnisvara, mis ei ole juba hüpoteegiga koormatud, võid kaaluda hüpoteeklaenu võtmist. Kohustuste nimekirja tuleb märkida võlausaldaja nimi, aadress, registrikood ja andmed nõude kohta ning samuti tuleb üles märkida ausalt oma varad: igakuine sissetulek, toetused, kinnis- või vallasvara jms. Antud summa tuleneb sellest, et tavainimesel ei ole reeglina teadmisi, mis võimaldaksid õigesti hinnata pankrotimenetluse alustamise otstarbekust ning koostada kohtule vajalikud dokumendid.

Varade aus nimetamine on ülimalt oluline, kuna varade alusel kaetakse kohustused.Seejärel vaadatakse avaldus üle ja otsustatakse, kas võtta see. Samuti võidakse järgnevaks paariks aastaks kehtestada ärikeeld. Pärast pankroti väljakuulutamist on teatud aja jooksul piiratud võlgniku liikumine, sealhulgas Eestist lahkumine. Palun algatada minu suhtes eraisiku pankroti menetlus, kuulutada välja minu maksejõuetus ja algatada kohustustest vabastamise menetlus.” Selle lõppu tuleks lisada oma nimi ning allkiri. Peamine positiivne asjaolu, mistõttu otsustavad paljud võlgade küüsis olevad inimesed minna seda teed, on intresside ja viiviste arvestamise peatamine.. Võlgnik peab olema kohtule ja haldurile kättesaadav ning andma igakülgset teavet oma tegemiste kohta. See võib tuua kaasa depressiooni, kuna näib nagu töö tegemisest ei piisa ning eluolud on endiselt kehvad. Seda tuleb kohtult eraldi taotleda ning kohus teeb otsuse võlgadest vabastamise menetluse alustamise kohta alles pärast seda kui pankrotimenetlus ise on lõppenud. Pankrotiavalduse näol ei ole tegemist sugugi lihtsa protseduuriga ning iga aasta rahuldatakse Eestis vaid paar pankrotimenetlust. Teine oluline asjaolu, mis kaasneb pankrotiga, on igakuise sissetuleku suurus. Eraisiku pankrot – võimalus pääseda võlgnevustest. Mis puudutab vara, siis võlgniku varast saab pankrotivara – isik kaotab igasugused õigused oma vara suhtes ning pankrotivaraga ei tohi teha enam mitte mingeid tehinguid isiku poolt. Üheskoos võlanõustajaga võib avastada, et probleemi lahendamine ei olegi nii keeruline kui tundus.Igal juhul ei tasuks oma mures üksi olla – otsi lähedastelt abi. Pankrotiga jääd ilma oma varast, seejuures riskid ka väärtuslikuma vallasvara kaotamisega, olenevalt oma võlgnevuste suurusest. Sisuliselt tähendab see seda, et kõik võlgnevused saavad tasutud, kuid seda üksnes ja ainult siis, kui isikul on piisavalt varasid, millega võlgnevusi katta. Ka meedia on seda laialt propageerinud – võlgadest lahtisaamiseks tuleb vaid esitada avaldus ning kui see rahuldatakse, siis ollaksegi laenudest vaba. Nimekirja tuleb lisada võlausaldajate nimed, aadressid, andmed nõete kohta ning lisaks tuleb märkida ka kõik oma varad. Eraisiku pankrot – võimalus pääseda võlgnevustest. Ka võlausaldajate jaoks ei ole soositud pankrotimenetluse teed minemine, mistõttu tasuks esmalt kaaluda just seda varianti.

Eraisiku pankrot -

. Teisisõnu tähendab see, et juhul, kui võlgnikul ei ole varasid, ei ole võimalik pankrotimenetlust läbi viia – sellises olukorras lõppeb menetlus raugemisega, kuna võlgnikul pole piisavalt varasid võlgade katmiseks. Näidates üles oma initsiatiivi probleemi lahendamise osas ning soovides sõlmida maksegraafikuid on igati reaalne jõuda kompromissini. Vara hakkab haldama pankrotihaldur, kes teeb tööd selle nimel, et vara müüa ja katta seeläbi võimalikult suur osa võlgnevusest. Seega kohtusse pankrotiavaldust esitades puudub võlgnikul tegelikult igasugune garantii, et võlgadest vabastamise menetlus kunagi üldse alustatakse, rääkimata võlgadest vabastamisest endast. Mõtle näiteks nendele variantidele:Räägi võlausaldajatega – ehk suudate leida kuldse kesktee maksegraafiku sõlmimiseks. Esiteks, menetlus ei ole võlgnikule sugugi lihtne ega odav lahendus. Lisaks on sinna arvestatud ka tasu ajutise halduri jaoks, kes määratakse võlgniku olukorda uurima. Sellega algab pankrotimenetlus – määratakse pankrotihaldur ning lepitakse kokku võlausaldajate esimene üldkoosolek. Jagatud mure on pool muret, seega enne rutaka otsuse tegemist kaalu kõikvõimalikke muid variante, sest eraisiku pankroti väljakuulutamine peaks olema lahenduste nimekirjas viimane. Kui võlgnevused ei küündi sadadesse tuhandatesse, on mõistlikum pidada läbirääkimisi kõigi pooltega ning jõuda seeläbi lahenduseni, selle asemel, et võtta ette pikk ja keeruline pankrotimenetlus, mille tagajärjena tuleks loovutada kogu oma vara. Lisaks eelnevale tuleb hoolega kaaluda ka seda, mida pankrotiavaldus endaga kaasa toob.

Tarbijaveeb - | Eraisiku pankrot

. Nimelt läheb võlausaldajatele kogu summa, mis on elatusmiinimumist kõrgem ning seda seni, kuni võlgnevused on kaetud. Tänu sellele ei kasva juba suured võlgnevused veelgi suuremaks ning see annab võlgnikule väikese hingetõmbepausi. Selle vara hulka võib kuuluda kõik, sealhulgas ka väärtuslikum vallasvara. Kuna pankroti välja kuulutamisega kaotatakse aga kogu oma vara ning järgnevad aastad tuleb elada väga kasinalt, olles pideva majandusliku järelvalve all, on eraisiku pankroti taotlemine viimane lahendus tõsises võlahädas. Kahjuks see ei ole sugugi nii lihtne ning silmas tuleb pidada paljusid asjaolusid. Seetõttu tuleb elada seni minimaalse eelarvega, isegi, kui sissetulek on keskmine või kõrgemgi. Viktoria Krusenvald Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Kogu rahalist olukorda kontrollitakse väga põhjalikult isegi järgnevatel aastatel, kontrollimaks, et võlgnik poleks varasid kõrvale pannud või kuidagi varjanud midagi. Maksejõuetuseks loetakse seda, kui võlgnik ei suuda oma võlgnevusi tasuda ja selline majanduslik olukord ei ole ajutine.Pankrotimenetlusega rahuldatakse nõuded võlgniku vara arvelt ning sisuliselt annab see võimaluse vabaneda oma kohustustest.

Eraisiku pankrot: miks, millal ja kuidas seda taotleda?

. Pärast pankroti väljakuulutamist on isiku finantside üle karm järelvalve veel pikka aega, kõik selleks, et tagada isiku õigsus ja vältida olukorda, kus isik on reaalsuses tegelikult varasid varjanud. Avaldusega tuleb tõestada oma maksejõuetust – avalduses tuleb selgitada maksejõuetuse põhjuseid ja võlgade nimekirja. Pankrotimenetlusega kaetakse isiku võlgnevused isiku vara arvelt. Peamine tagajärg, millega tuleb arvestada, on oma varast ilma jäämine. See variant sobib siis, kui sul on ka stabiilne sissetulek, mis võimaldab laenumakseid tasuda. Esimene lahendus peaks olema siiski võlausaldajatega kokkulepete sõlmimine. Oma ülesannete täitmise eest on ajutisel pankrotihalduril õigus saada tasu, mille suuruse määrab kohus. Selle kokkuvõtte lõppu võib näiteks kirjutada: “Olen muutunud maksejõuetuks ja ei suuda oma kohustusi tavapäraselt täita ka pikema ajaperioodi jooksul

Märkused