Kristin Korjus

Meie kogutud info aitab Teil teha paremaid krediidiotsuseid ja  distsiplineerida oma võlglasi. Registreerige end kasutajaks siin ja seejärel allkirjastame lepingu.. Taust.ee portaali haldab Krediidiregister OÜ, mis kuulub Julianus Grupp OÜ'le.  Meie eesmärgiks on koguda erinevatelt osapooltelt kokku taustainfo nii era- kui ka juriidiliste isikute kohta, seda töödelda ja huvitatud isikutele vahendada. Meie püsikliendina saate Te automaatselt teate, kui Teie poolt seiresse lisatud ettevõttega midagi juhtub – tekib võlg, avalikustatakse info Ametlikes Teadaannetes, ilmub kohtulahend, toimub muudatus ettevõtte andmetes vm. Kui sõlmite püsikliendilepingu, siis kord kuus edastab portaali haldav Krediidiregister OÜ Teile arve kasutatud teenuste eest.

Kristin Korjus – Part 3 – Laenud Eestis

.

-

. Praktika näitab, et suurema osa krediidikahjudest põhjustavad pikaajalised partnerid, kelle tausta peale esmast kontrolli piisavalt ei jälgita. Meie tegevusvaldkondadeks on arhitektuurne ja ehituslik projekteerimine, üld- ja detailplaneeringute koostamine, sisekujundus, ehitusalased konsultatsioonid, ehitusprojektide juhtimine ning ehitus- ja autorijärelevalve. Paraku pole nende kasutusmugavus kõige parem või on info hulk nii suur, et tervikpildi kokku panemine võtab kaua aega.

Kristjan Lüüs – Vikipeedia

. aastal arendas OÜ Krediidiregister välja seotud isikutest lähtuvad skooringmudelid juriidiliste isikute krediidireitingu määramiseks. Tehnosüsteemide projekteerimiseks ja spetsiifilisemate ülesannete lahendamiseks kaasame oma meeskonda insenere ja konstruktoreid, kellega meil on välja kujunenud usaldusväärne koostöökogemus. Kristin Korjus. Seetõttu pakume Teile selle probleemi lahendamiseks kahte võimalust. Püsikliendilepingu sõlmimine on lihtne! Püsikliendileping on Teie ettevõtte jaoks mugavja soodne. Annan laenu; mis intressiga kodulaen.

Tänuvideo Musta Kasti valguspargi hooandjatele

. Tavakasutajana on Teil vaadatava info hulk piiratud või peate enne iga päringut selle eest tasuma. Tavakasutajale tasuta kuvatava info hulk on piiratud, täisinfot sisaldav päring on tasuline. Meie andmebaasis olevat infot saate vaadata nii lepingulise kliendina kui tavakasutajana. Avalikke andmebaase, mida selleks kasutada, on mitmeid: äriregister, kinnistusraamat, võlgnevuste kohta infot koguvad/edastavad andmebaasid, Ametlikud Teadaanded, Kohtulahendite register jne. Tavakasutajad saavad liituda kord nädalas ilmuva uudiskirjaga, kus on info nädala jooksul meie andmebaasi lisatud juriidilistest isikutest võlglaste kohta. Kristin Korjus.

Märkused