Laen katseajal; väikelaenud kuni 500

Suured tänud,kes viitsvad vastata! Please wait. Kui laenutaotleja on just tööle asunud ning katseaeg alles kestab, siis on loomulik, et pank on valmis asja arutluse alla võtma siis, kui on kindel, et katseaeg on edukalt läbitud ning inimene jätkab samas asutuses töötamist. Aga taotluse võib ikka esitada – eks nad siis panevad taotluse ootele kui pole nõutud arvus sissetulekut laekunud. Korrektne on lisada avalduse lõppu lause töötaja viimase tööpäeva osas, nii nagu Teie poolt toodud näitestki nähtub. Ära uduta nii palju! Ilmselt mäletad midagi valesti. Sul muutus lihtsalt ametinimetus, ju! Praegu käib jutt sellest, kui inimene on läinud tööle teise asutusse. On asju, mida ei ole võimalik ette ennustada. Pank vaatab viimase kuue kuu laekumisi ning eeldab, et palk on laekunud ühelt ja samalt tööandjalt.

Laenu taotluse analüüsimisel võtab pank arvesse siiski hetkel teadaolevaid fakte. Kust saab laenu kui on halb krediidi; Tartu laenu ja hoiuühistu. Mina esitasin taotluse alles LHP-l olles. Isegi kui vale, siis kindlasti mitte labane. aga lisaks kuludele-tuludele esitasime meie lisaks ka olemasoleva kinnisvara ja väärtpaberite nimekirja. Aga kui keegi küsib perekoolis üldinfot laenu taotlemise kohta, siis ei ole mõtet rääkida eranditest, sest täiesti kindlalt ei tehta neid erandeid kõikidele. See ei olegi nii harv juhus, kui töötaja ei läbi katseaega edukalt. Juhised - laenu firmad.Eestis. Mina sain ametikõrgendust – õppealajuhatajast lasteaia direktoriks Siis sa ei vahetanud ju tööKOHTA Please wait. Elion laen; 2000 eur laen. Tööandja oli nõus katseaja varem lõpetama ja siis sain. Targutama olete te mõlemad meistrid, tolku teist aga küsijale pole. pigem vaadatakse inimese senist sissetulekut, haridust, uue töökoha potentsiaali jms. Tööandjal peab olema võimalus välja selgitada, kas töötaja tervis, teadmised, oskused jm vastab tööandja vajadustele.

Laen katseajal › Proovige kohe! -

. Pank soovis töõandja tõendit et mul katseaeg läbi ja et mis on mu netopalk. Vaevalt, et meile nüüd erandit hakati tegema. Mina sain ametikõrgendust – õppealajuhatajast lasteaia direktoriks ja mees on juhtiv politsei konstaabel. Seda nii haiguse kui puhkuse ajaks, samuti muudel juhtudel, mil tööandjal ei ole võimalik töötajat hinnata. Valdavale enamusele laenutaotlejatest ei tehta selliseid erandeid. Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Või tehti teile mingil põhjusel suur erand. Seda, et teda võidakse kunagi koondada, vallandada või et inimene ise tuleb sealt töölt ära, ei saa keegi välistada, aga ilmselgelt on ju arusaadav, et selliseid asju ei saa laenu analüüsimisel arvesse võtta. Vastasel juhul ei saaks pank mitte ühtegi laenu välja anda. ise taotlesin kunagi majalaenu samuti esimesel kuul, kui peale lapsehoolduspuhkuselt tulekut just uuele töökohale asunud olin. Soodsaim väikelaen; pank ZiiP. Ma küll lugesin uut seadust, kuid vastust ei leidnud, seepärast abi saamiseks siia foorumisse pöördusingi 🙂.Kindluse mõttes ja ootuses, et äkki kellelgi on antud valdkonnas kogemusi. Siin pole aga öeldud, et haiguslehe pikenemine oleneb sellest, kas katseaja lõpu kuupäev on töölepingusse sisse kirjutatud või mitte 🙁. Mees oli enne Eestis tööl ja läks veebruaris välismaale.

SEB

. Töökohti võib muidugi vahetada! Please wait. Vähemalt nii tundub mulle. kui tegemist on nt IT-inimesega, arstiga vms, siis on väga ebatõenäoline, et ta katseaega ei läbi ning panga jaoks ebakindel klient oleks. Laen katseajal; väikelaenud kuni 500. See ajab mind natuke segadusse. Töövõimetuslehe ajal ei saa ju tööandja hinnata töötajat. Sissetulek oli see, mis luges. Täpsemalt  Leonid Siniavski, Tööinspektsiooni nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee Vastuseks Teie küsimusele selgitame järgmist. Aga jah kui katseaja lõpukuupäev TL-s siis ei lükku midagi edasi. Justkui ma oleks töökohavahetuse tõttu kõik oma kogemused ja teadmised kaotanud. Reklaamida seda siin kui tavapärast tingimust, millega võib kindlasti arvestada, on segadust tekitav valeinfo. Kui töötaja on näiteks kogu katseaja haige, ei ole võimalik hinnata töötaja sobivust. Muide, katseaeg ei ole formaalsus. Enne ei saa loomulikult ju teada,kui taotlus tehtud. Erinevalt tööandjast ei pea töötaja katseajal töölepingu ülesütlemist põhjendama. Läksin tööle Viimsi eralasteaiast Tallinna riiklikku lasteaeda. Teemaalgatajale ei ole mõtet öelda, et ei ole hullu, et sa alles eile tööle asusid, andes talle võltslootust laenusaamise osas. töötasin tollal linnavalitsuses. No eks jah igal pangal omad nõudmised, kuid minul ja minu abikaasal ei olnud see laenu saamisel takistuseks, et mõlemad paar kuud tagasi töökohta vahetasime. Ja samas ka ettevõtet kaitsta. Katseaeg saab läbi, siis on ka mõtet jutule minna. Laenu andsid rõõmuga nii Nordea, Swedbank, Seb

Märkused