Tartu hoiu laenu ühistu; eraisik annab osaühingule laenu

Tallinna HLÜ finantsteenused liikmetele Tallinna Hoiu-laenuühistu on füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiundus- ja laenundusalaseks teenindamiseks loodud finantseerimisasutus, mille eesmärgiks on ühistegevuse kaudu liikmetele teenuste osutamine. Et seda veksli pakutavat võimalust järk-järgult praktikasse rakendada, ei saa me lootma jääda, et tuleb keegi hea onu või tädi valge laevaga, pingutab meie eest ning annab tulemused meile hõbekandikul lihtsalt niisama üle. Vekslite kasutamisel jääb liikmete raha ringlema ühistusse ning rikastab üksnes ühistu liikmeid, mitte aga kedagi võõrast. Sedasi ringleb raha Eesti rahva enda hüvanguks, soodustades iga liikme tegevust. Kas välismaalt saab laenu võtta; väikelaen. Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmed osalevad ühistu juhtimisel ja ühistu tegevuse üle järelevalve teostamisel. Üldjuhul on pankade omanike ring väga kitsas ning Eesti puhul suures osas veel ka võõramaine. Kuna Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeteks on lõppkokkuvõttes Eesti inimesed, arendab ja tugevdab ühistu tegevus Eestit kui tervikut. Veksli kasutamisel on nii kitsam kui laiem eesmärk. Ühistu tegutseb tulundusühistuna Eesti Vabariigi õigusaktide ning ühistu põhikirja alusel. Iga algus on raske – nii peaks ka Eesti vekslite puhul endale aru andma, et teoreetiliselt on tegemist tõhusa vahendiga, mis saab meie elu muuta kergemaks. Igal liikmel on sõltumata tema ühistusse makstud osaluse suurusest üldkoosolekul üks hääl ning igapäevases asjaajamises võrdne ligipääs ühistu pakutavatele teenustele. Ühistu vahendab raha, mida ühtedel on parasjagu üle, nendele, kellel seda oma mõistlike ettevõtmiste jaoks on hetkel puudu, ent kõik jääb ühistu piiresse. Ühistu liikmeks võib saada igaüks, kellel on elukoht Eestis. Tulemuste saavutamiseks tuleb igal ühel olla valmis ka isiklikult pingutama. Kui tahame seda muuta, tuleb meil revideerida oma seniseid harjumusi ja arusaamu, sest meie ise oleme ju suures plaanis olemas olevad ühiskondlikud suhted, tavad, kombed ja kultuuri kujundanud. Ühistu kõrgem organ on ühistu liikmete üldkoosolek. Selles seisnebki meie valik eestlastena: olla või mitte olla. Kuna aga raha on ringlusse laenatud vaid laenu põhiosa, mitte intresside ulatuses, peavad keskpangad perioodiliselt laskma ringlusse täiendavat raha, loomulikult jällegi intressiga. See kaudu me ehitame oma riiki.

| Hoiused | Laenud | Hoiu-laenuühistu.

. Laenude võrdlus; kiirlaenud 1 päevaga. Ühistu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium. Nagu rahaasutused ikka, on ka ühistu vahendaja. Selle intressi katteks tuleb omakorda emiteerida täiendavat laenuraha ja nii keritakse planeedi võlaspiraali üha suuremaks.

Siin tuleks aga igal ühel mõista, et oma pisikondlike igapäevaotsuste ja –tehingutega on võimalik saavutada suuri eesmärke – juhul kui teeme seda läbimõeldult ja koordineeritult oma kaaskondlastega.

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit - Tutvu hoiu-laenuühistutega.

. Veksel seevastu on ilma intressita ning selle kasutamine võimaldaks meil end intressiorjusest aegamööda lahti siduda. Lõpptulemus on riikide ja rahvaste kiirenevas tempos kasvav võlakoormus ning allakäiv elukvaliteet. Kinni maksame selle meie suurenevate maksude ja hindade, kuid madalamaks muutuva elukvaliteedi näol. Areng suures plaanis ei ole võimalik ilma inimese siira valmisolekuta iseenda arendamiseks. Selle kaudu me kujundamegi vastavalt oma võimetele meelepärase majanduspoliitika ja -keskkonna. Ja see peatab või vähemalt aeglustab inimkonna arengut. Tegeleme ka sellega, et oleks võimalik pakkuda liikmetele ühistu kaudu internetipanga teenuseid. Tartu hoiu laenu ühistu; eraisik annab osaühingule laenu. Esialgu, kui ring on väike, on see keeruline ja, mis seal salata, võib nõuda ka valmisolekut senise tarbimis- ja ärirutiini muutmiseks. Tartu Hoiu-laenuühistuga liitumiseks ei pea olema tingimata hoiustaja või laenaja, piisab soovist osaleda ühistegevuses, aidata kaasa meie ühise elu arendamisele Eestis. Samas, inimest eristabki muust loomariigist võime ennast oma mõistuse ja tahte abil juhtida, et seeläbi areneda ja seatud eesmärke saavutada. Veksli laiem eesmärk seisneb võimaluses siduda eestimaalased lahti intressiorjusest. N-ö ametlikke valuutasid antakse tänase ideoloogilise rahandusmudeli kohaselt ringlusse intressiga laenudena pankadele. Iga inimene või ettevõte, kes soovib Tartu Hoiu-laenuühistus raha hoiustada, laenata või kasutada muid ühistu pakutavaid teenuseid, peab olema ühistu liige. Ühistu omanikeks on aga liikmed-kliendid, mistõttu ühistu eesmärk pole teenida raha laenamise või hoiuste vastu võtmisega kasumit, vaid panna liikmete raha ringlema selliselt, et sellest sünniks igapäevaselt kasu igale liikmele. Ühistu liikmed on ühistu omanikud. Selleks tuleb Raha HLÜ veebilehe kaudu astuda liikmeks ja sõlmida leping ning kanda soovitav hoiusesumma selleks ettenähtud arvelduskontole. Lõppeesmärk võiks ju olla seda väärt: vabaneda intressiorjusest, saada vabaks inimeseks, areneda. Et pangad saaksid laenatud raha pealt intressi maksta, laenavad nad raha edasi inimestele ja ettevõtetele veelgi kõrgema intressi eest. Nii võidab vekslites maksmist võimaldav ettevõtja vekseldavate kaasliikmete näol juurde lojaalseid püsikliente ning vekslites maksvad tarbijad saavad oma ostud teha ühistu kaudu soodsamalt kui mujal. Otsuste vastuvõtmisel on igal liikmel üks hääl. Kui tehtud valikud vastavad Teie soovidele saate esitada avalduse, milleks tuleb vajutada "Esita avaldus". Nii võtab ühistu Eesti inimestelt ja ettevõtetelt hoiuseid ning annab laene Eesti inimestele ja ettevõtetele, hoides seejuures laenuintressid madalad ja hoiuseintressid kõrged. Ühistu liikmed on ühtlasi ka selle omanikud ja kliendid.

Märkused