Tartu Hoiu-laenuühistu

Tartu Hoiu-laenuühistu logo kujutab inimest, kelle kohal olevad ümmargused elemendid tähistavad häid mõtteid ja nende teostumist. Väikelaenu kalkulaator; kiirlaaenud 18+.

Harry Raudvere Tallinna Televisiooni saates Nädal+

. detsembrist alates annab Tartu Hoiu-laenuühistu ringlusse ühistusisest maksevahendit Eesti veksel. Arvete refinantseerimine; kas tasub võtta laenu tf pangast. Nõukogu liikmed on Elle Roos ja Harry Raudvere. Juhatuse liikmed on Liina Nulk ja matemaatik Märt Riiner.

Harry Raudvere Tallinna Televisiooni saates Nädal+ 28.10.2018

. aastal Tartus loodud hoiu-laenuühistu. Tartu Hoiu-laenuühistu on ühistuline finantseerimisasutus. Samuti võivad liikmeks astuda kõik juriidilised isikud, kelle asukohaks on Eesti, v.a riik ja kohaliku omavalitsuse üksused. aastast rahanduse teadur Andro Roos. Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu esimees on endine Tartu ülikooli prorektor Valter Haamer. Tartu Hoiu-laenuühistu on seadnud endale eesmärgiks areneda ühistupangaks ning kujundada seeläbi Eestis üleüldise rahvapanganduse süsteemi. Tartu Hoiu-laenuühistu Tartu kontorit juhib Liina Nulk, Tallinna kontorit Jane Hämarik, Narva kontorit Julia Borissenko ning Jõhvi kontorit Monika Kreilis. Hiljem on teenuste valik laienenud. Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või kinnisasja omavad inimesed. Tartu Hoiu-laenuühistu.

Tartu Hoiu-laenuühistu

. Ühistu tegevuspiirkond on Eesti Vabariik. Tartu Hoiu-laenuühistu omanikud on ühistu kliendid, kes määravad ühistu tegevussuuna ning kel on õigus teenuste tarbimisel proportsionaalsele osale jaotatavast kasumist.

aastal toimetas Tartu Hoiu-laenuühistu Hillar Palametsa juhtimisel saatesarja "Ex unitate vires". aastal alustas Tartu Hoiu-laenuühistu kahe teenusega: tähtajaline hoius ja laen. aastast annab Tartu Hoiu-laenuühistu välja kord kuus ilmuvat ajalehte Ühistuleht ning toimetab Nõmme Raadios "Ühistusaadet". Ühistu hinnangul võib logo meenutada ka Eesti rahvussümbolit rukkilille.

Andro Roosi ettekanne "Isiklikust ja üldisest heaolust" 4. Ühistukonverentsil

. See suunab liikmed tarbima üksteise kaupu ning teenuseid. aastal astus Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti Ühistegelise Liidu liikmeks. aastal loodud Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu Ühisuse järglaseks. Saatesari tutvustas ühistegevuse, panganduse, rahanduse ja hoiu-laenuühistu põhimõtteid võrdlevalt nii ajaloolises kui kaasaegses plaanis. Laenusumma kalkulaator; sms laenud Eestis. aastal liitus ühistu Eesti Hoiu-laenuühistute Liiduga. Ühistu õiguslikuks vormiks on tulundusühistu. aastal avas Tartu Hoiu-laenuühistu esinduse Tallinnas. Tartu Hoiu-laenuühistu on Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu ja Eesti Ühistegelise Liidu liige

Märkused