Tartu laenukassa; krediit Tartu

Kiirlaenude likvideerimine; site reklaam laenu raha. Nagu tarvitajate-ühingute tegevuses nii ka krediitasutiste edaspidises arenemises kujunesid välja veel mitmed teisedki põhi­mõtted, mis võeti tegevuse aluseks. Üksmeelne tahe suurele koostööle ei tohi kunagi kaduda.

Odavlawn; krediit Tartu -

. Tartu laenukassa; krediit Tartu. Teooria üksinda ei vii sihile. Sellepärast heategevus ei ole ühistegevus ega - ümberpöördult - ühistegevus ei ole heategevus.

ÜLIÕPILASLEHT -

. Tootmis- ja müügiühingute al­guse leidsime Taanist, tarvitajateühingute hälli Inglis­maalt, aga ühispankade sünnikodu tuleb otsida Saksast. Kuid heategevus ei ole suutnud ega suuda kunagi areneda mingisuguseks mõjuvaks ja püsivaks majan­duslikuks jõuks. Ühistegevus aga sunnib lootma iseenesele, kehvade eneste jõule, mis tekib vastastikuse omaabi organiseeri­misest.  * * * Meie liikumine vajab täielikku üksmeelt.

- Mõistlik valik! Kiirlaen, kiirlaenud, laen.

. Siit peale jäi kõr­vale nende heategevuslik iseloom ja võeti aluseks omaabi ja isetegevuse põhimõte. Selle­pärast nii Schulze kui ka Raiffeiseni abistamiskatsed hea­tegevusega äpardusid, nad pidid olude sunnil heatege­vusest loobuma ja rajama oma töö ühistegelikule põhi­mõttele. Mõlemad alustasid kehvade abistamist, nagu Owengi algul, heategevuse põhimõttel s.o.  * * * Püüan alati teooriat ja praksist siduda.. Samuti üksinda ei vii sihile praktilised kaalutlused. * * * Minu õnneks on, et ma kunagi eraettevõtetes pole töötanud Kui mul nüüd ka suur varandus oleks, ei tunneks ma siiski ennast nii õnnelikuna kui nüüd, kus ma elu kõrgemaid varandusi teistest allikatest tunnen. krediit-seltsid, mille põhikirjas ta ära märkis liikmete pii­ramatu vastutuse põhimõtte, s. On tarvis siduda teooriat ja praksist ehk tõsist ühistegelikki kasvatust ja ärimeelt - ainult nii võib saavutada edu. Selle põhimõttega oli loodud krediit-seltside vastutusvõime ja ühtlasi ka alus pandud ühis­tegelikkude laenuasutiste arengule. Heategeva seltsi rahaga toi­deti siis kehvade perekondade lapsi, muretseti töötuile tööd jne. Schulze-Delitzsch ja väikepõllupidajate huvides Friedrich Wilhelm Raiffeisen. asutati heategevaid seltse ja õhutati rikkaid anneta­ma seltsi kassasse raha. Ainult siis saame tugevaks ja jääme tugevaks sees- ja välispidi. kõik liikmed vastutavad üksteise kohustuste eest vastastikku kõige oma varandusega. Heategevus võib anda isegi negatiiv­seid tulemusi: ta halvab abisaajate isetegevuslikku püüet, teeb loiuks ja paneb alati lootma teiste abi peale.

Kõiges, mis me ette võtame, peame olema üksmeelel, üksmeel liikmete vahel, üksmeel ametnike vahel. * * * Ühistegeliku kasvatuse alussambaks peab olema tõde

Märkused