Teenusepakkujad kes annavad krediiti; laen ilma isiku tuvastamiseta

Pikslisildid on väikesed platvormi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada.

Erivajadusega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste.

. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi platvormi kasutajaprofiilis.  Platvormi kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. TASUD & VÄLJAMAKSED Wisestly.ee platvormi kasutamine töötellijale ning teenusepakkujale on tasuta nii registreerumine, projektide lisamine, projektide vaatamine, pakkumiste tegemine, üksik profiilide vaatamine, teenusepakkujaga suhtlemine keskkonna siseselt. Valitud teenusepakkujad saavad e-posti teel äriühingult projekti kohta kinnituse, mis sisaldab ka lisateavet. Juurdepääs isikuandmetele on platvormi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Lahemaal tegutseb ka mitmeid üle-eestilisi turismiteenuste pakkujaid. Portaal ei vastuta teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatuse eest. ÄRIÜHING - äriühing, kes soovib saada kontakti vabakutseliste ja/või ettevõtetega, et leida teenuste osutajaid. Kui teenusepakkuja on oluliselt ületanud kokkulepitud tähtaegu. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud. Isikuandmeid kasutatakse tellija ja teenusepakkuja vaheliseks suhtluseks. TEENUSEPAKKUJA - üksikisik/ettevõte, kes soovib leida äriühingut, tööandjat kellele teenuseid osutada.  KASUTAJAD - äriühingud ja teenusepakkujad. Toetame järgmisi pangalinke: COOP pank, LHV, Swedbank, SEB, Luminor, Pocopay. Kuidas arvestada intressidelt tagasisaadav raha; sms laen. Neid kindlaid teenuseid, mille osutamist äriühingud teenusepakkujatelt taotlevad, nimetatakse edaspidi projektideks. Toitlustusasutusi valides peaks aga lähemalt tutvuma, kas need üldse käesoleval aastaajal tegutsevad või mitte. Kontoga seotud isik vasutab kõigil kontol olevate toimingute eest. Portaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja WI lahendada läbirääkimiste teel. ISIKUANDMETE EDASTAMINE Isikuandmed edastatakse platvormi klienditoele teenuste ja projektiajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. WI ei sekku kasutajatevahelisse suhtlusse välja arvatud juhul, kui töötellija või teenusepakkuja on selleks WI poole pöördunud. Pangakonto numbrit kasutatakse teenuseosutajale väljamaksete teostamiseks. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib klient kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Harju Maakohtusse. Makseid võetakse vastu valuutas EUR. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele. WI-l on igal ajal õigus eemaldada portaalist kliendi pakkumusi, projekte ja nõustumusi ja sisestatud andmeid, kui need on vastuolus kasutajalepingu, heade kommete, kehtivate õigusaktidega. Kogume ja analüüsime anonüümset veebistatistikat selle kohta, kuidas kasutajad veebilehel liiguvad. WI edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera EE OÜ-le Teenuseid ja wisestly.ee veebisaiti nimetatakse edaspidi platvormiks. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. PROJEKT - äriühingute taotletud ja teenusepakkujate osutatud teenused. Maksega seotud teenustasud kannab maksja.

Kasutajatingimused - Wisestly

. Platvormi teabevahetus keskkonnas ei tohi teenusepakkujad ja töötellijad omavahel jagada kontaktandmeid nagu koduleht, e-post, telefoninumber, sotsiaalmeediakontod, ettevõtte nimi. Tingimuste eksimisel blokeeritakse Teie konto.  Portaali ei tohi kasutada pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks.

Korduvad küsimused -

. Äriühing/töötellija: Platvormi saab kasutada projektide sisestamiseks, et teenusepakkujad saaksid kandideerida neis, tehes pakkumisi. Platvormi wisestly.ee isikuandmete vastutav töötleja on WI. WI-l puudub kontroll kvaliteedi, ajastuse, teenuse osutamata jätmise või muu kasutajate määratud näitaja mis tahes aspekti üle ning kasutajate aususe, vastutustundlikkuse, tegude või tegevusetuse üle. TÖÖTELLIJA - üksikisik/ettevõte, kes soovib saada kontakti vabakutseliste ja/või ettevõtetega, et leida teenuste osutajaid. Äriühinguid ja teenusepakkujaid nimetatakse edaspidi koos kasutajateks. Kui te ei nõustu neis kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust platvormi kasutada. Sisselogimisandmeid ei tohi jagada teiste kasutajatega. Elamuste otsijad leiavad siit kanuuteenuste pakkujaid, erinevaid ratsatalusid, lambakasvatusega tegelevaid käsitöötalusid ning loomulikult ka kohalikud mõisaansamblid. WI ega tema sidusühingud ega litsentsiandjad ei vastuta platvormi kasutajate veebivälise ja veebitegevuse eest. Soomaal on mitmeid ettevõtteid, kes on soovinud teha koostööd Soomaa rahvuspargiga. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik platvormi funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. See tähendab, et ettevõtted soovivad pakkuda oma teenuseid vastutustundlikult ja hoolivad keskkonnast, kus nad tegutsevad. Peale seda jääb tellimus kolmeks päevaks ootel olekusse ning teenusepakkuja saab esitada omapoolse lahenduse. Kui tundub, et teenusepakkuja on loobunud töötegemisest täielikult.  Alati saab ka tühistada vastatikusel kokkuleppel. Platvormi kasutamine pärast lepingu avaldamist tähendab, et nõustute muudatustega. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Teeme seda kasutades tarkvara Google Analytics, mis käsitleb andmeid anonüümsetena ja ei kogu ega töötle isikuandmeid. Teenusepakkujatega suheldes peaks äriühing/üksikisik olema ettevaatlik ning kaitsma oma turvalisust ja vara mõistlikkuse põhimõttel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Teie kontole laekub juba õige summa.  Maksumus ja tasumise viis sõltub Teie valikust. Kasutustingimused nimetatakse ja privaatsuspoliitika põhimõtteid koos nimetatakse edaspidi lepinguks.Lepingut võidakse igal ajal muuta ja see jõustub platvormil avaldamise hetkel. WI teeb väljamakseid juriidiliste ja eraisiku kontodele. WI on vaid platvorm/koht, mis toob kasutajad kokku. Isikuandmete, projekti vestluste, kasutajavestluste, projektide, pakkumiste või kogu platvormil tekkinud Teie konto andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Wisestly OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Platvorm rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Ilma WI konto olemasoluta pole võimalik platvormi kasutada. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Foto: Aivar Ruukel Lahemaa rahvuspargis ja selle ümber on kümneid asutusi, mis pakuvad teenuseid külastajatele.

PULMAD: EBAAUSAD TEENUSEPAKKUJAD

. Kui soovite kontot kustutada palume võtta ühendust [email protected] WI Kasutajaleping kehtib tähtajatult. Portaal ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille klient on kolmandate isikute suhtes toime pannud. WI-l on igal ajal õigus jälgida veebilehel toimuvat tegevust, sh jälgida veebilehe kasutajate toiminguid. WI võib uurida kõiki väidetavaid kasutusingimuste rikkumisi, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. LEPING - äriühingu ja WI vaheline leping. Teenusepakkujad kes annavad krediiti; laen ilma isiku tuvastamiseta. Lisades uue projekti WI platvormil, seejärel välja valinud sobiva teenusepakkuja ja tasunud WI platvormile projektimaksumuse ning teenusepakkuja on kinnitanud projekti vastuvõtmise, siis loetakse projekti aktiivseks ehk teenuse tellimiseks. Tasuda saab arve alusel pangaülekandega või pangalinke kasutades. Suurem osa neist on erineva suunitlusega majutusasutused: puhkekeskused, turismitalud, külalistemajad ja kodumajutused, millest mitmed pakuvad lisaks majutusele ka muid teenuseid.

Palun tutvuge kasutustingimustega enne platvormi kasutamist. WI on isikuandmete vastutav töötleja, WI edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Paysera EE OÜ-le Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil

Märkused